ZAJĘCIA DODATKOWE


W ramach pracy wychowawczo - dydaktycznej zapewniamy dzieciom szeroką gamę zajęć programowych.
Ponadto czas wypełniają także zajęcia dodatkowe takie jak:
oraz prowadzone społecznie:
Zajęcia kółka tanecznego
Zajęcia kółka teatralnegoZajęcia logopedyczne