NADANIE IMIENIA "JASIA I MAŁGOSI"

Dnia 21 maja 2010 r., w dwudziestolecie swego istnienia nasze Przedszkole otrzymało imię Jasia i Małgosi. W tym uroczystym dniu, kilkanaście minut przed godziną dziesiątą, wszystko było zapięte na ostatni guzik. W holu przejęci swoją rolą dziewczynka i chłopczyk, w roli Jasia i Małgosi wyraźnie i głośno witali wchodzących gości, zaś panie wręczały zarys monograficzny placówki i upominki. Honorowych gości było wielu: burmistrz Irena Krzyszkiewicz, zastępca burmistrza Piotr Wołowicz, przewodniczący Rady Miejskiej Jerzy Kubicki, sekretarz Tadeusz Otto, skarbnik Marek Balowski, Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu Bogumiła Rewers, przedstawiciel Kuratorium Dolnośląskiego starszy wizytator Barbara Bednarczyk, proboszcz parafii p.w. św. Faustyny ks. Arkadiusz Wysokiński i Leszek Bajorski ze św. Katarzyny, Powiatowy Rzecznik Praw Dziecka Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Ryszard Górski, dyrektorzy placówek oświatowych, Dyrektor PCDN i PPP Bernard Bazylewicz, byli pracownicy przedszkola, a wśród nich emerytowani dyrektorzy i wicedyrektorzy, sponsorzy i oczywiście rodzice, a przede wszystkim dzieci. Wszystkich gości serdecznie powitała dyrektor Helena Szczepańska, a z 20 – letnią historią przedszkola zapoznała wicedyrektor Emilia Franczak. W chwili obecnej przedszkole ma siedem oddziałów, które nazywają się: Krasnale, Smerfy, Zajączki, Tygryski, Biedronki, Sarenki i Kubusie. Kadrę stanowi 15 pracowników pedagogicznych i 17 administracyjno – obsługowych, baza dydaktyczna zadawalająca, troska o dobro dzieci widoczna na każdym kroku, kadra systematycznie podnosi swoje kwalifikacje. Dzieci z radością zaśpiewały hymn swojego przedszkola.

Przewodniczący Rady Miejskiej Jerzy Kubicki odczytał akt nadania przedszkolu imienia. Delegacja składająca się z przedstawicieli honorowych gości dokonała odsłonięcia tablicy pamiątkowej, zaprojektowanej przez Sebastiana Mikołajczaka – artysty z Góry a wykonanej przez Marka Kędzierskiego. Burmistrz Góry w serdecznych słowach wyraziła uznanie dla pracy wszystkich pracowników placówki, pogratulowała osiągnięć i pięknego wyglądu pomieszczeń i otoczenia budynku, wręczyła dyrektor Helenie Szczepańskiej kwiaty i nagrodę Burmistrza, uhonorowała również kwiatami i upominkiem pierwszą dyrektor, a zarazem organizatora placówki - Grażynę Palczyńską. Najwięcej ciepłych słów usłyszały dzieci i one otrzymały niebywały prezent – aparat fotograficzny, by utrwalać nim każdy dzień. Barbara Bednarczyk odczytała list gratulacyjny od Pani Kurator i przypomniała słowa Janusza Korczaka „ Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat”. Na ręce Dyrektor zaproszeni goście złożyli listy gratulacyjne, życzenia, kwiaty i upominki. Wszyscy zebrani mieli przyjemność obejrzenia bogatej części artystycznej, ( aktorów podziwiać możemy na zdjęciach). Spotkanie zakończyły podziękowania skierowane do darczyńców, sponsorów ( W. S. Lesiaków, Anety Śliwiak i Roberta Kurzawy), byłych dyrektorów i wicedyrektorów, Rady Rodziców i innych osób, które w imieniu pracowników przedszkola złożyła Helena Szczepańska. Była też i niespodzianka, właśnie dla Pani Dyrektor, od pracowników. Całość sprawnie prowadziły Dorota Dębowicz i Małgorzata Zając