OPŁAT ZA ŚWIADCZENIA PRZEDSZKOLA MOŻNA DOKONYWAĆ RÓWNIEŻ NA PONIŻSZE KONTA:

PKO BP SA. GÓRA

15 1020 3017 0000 2002 0361 2587 - za opłatę miesięczną

57 1020 3017 0000 2802 0361 2603 - za wyżywienie