KADRA PEDAGOGICZNA PRZEDSZKOLA

mgr Helena Szczepańska dyrektor
mgr Emilia Franczak
mgr Barbara Antolak
mgr Grażyna Maćkowska
mgr Dorota Dębowicz
mgr Iwona Kwast
mgr Justyna Pulut

mgr Wioleta Chomicz

mgr Sylwia Gąsiecka

mgr Marta Raczkowska

Anna Szabłowska (j. angielski)
Wioleta Chomicz - logopeda
Agata Lasocka - katechetka
Oddział przedszkolny w Starej Górze
mgr Magdalena Jabłońska
mgr Karolina Janowska