NASZA OFERTA


W czasie pobytu dziecka w przedszkolu zapewniamy:


- bezpieczny pobyt na terenie przedszkola,
- fachową opiekę,
- bogatą ofertę zabaw i zajęć ruchowych, plastycznych, rozwijających mowę i myślenie dziecka,
- zajęcia dodatkowe


zajęcia dodatkowe:

W ramach pracy wychowawczo - dydaktycznej zapewniamy dzieciom szeroką gamę zajęć programowych.

Ponadto czas wypełniają także zajęcia dodatkowe takie jak:

- zajęcia logopedyczne

- kółko matematyczne i kółko przyrodnicze ( oddział Stara Góra)

- kółko plastyczne

- kółko teatralne

- kółko grafomotoryczne

- zajęcia „ Programowanie na dywanie” z użyciem robota typu Photon

- zajęcia z wykorzystaniem tablic edukacyjnych

Proponujemy również inne formy pracy placówki:

- przedstawienia teatralne dla dzieci,
- wycieczki autokarowe do różnych ciekawych miejsc,
- spotkania integracyjne z rodziną (uroczystości rodzinne, Mini Festyn),
- uroczystości, pikniki, zajęcia otwarte i konsultacje z rodzicami,
- uczestnictwo w konkursach, akcjach lokalnych i imprezach dla środowiska

Zapewniamy atrakcyjne zajęcia prowadzone nowoczesnymi metodami. Dzieci aktywnie uczestniczą w życiu społecznym i potrafią wyrazić siebie poprzez twórczość plastyczną , muzyczną, teatralną i taneczną.