NASZE OSIĄGNIĘCIA


1.  Pozytywna ocena placówki przez rodziców.

 
2.  Umiejętność dobrego przygotowania dzieci do podjęcia nauki w szkole.
 
3.  Jasno określona i bogata oferta programowa.
 
4. Duża popularność przedszkola ( co roku zgłasza się do nas więcej dzieci niż posiadamy miejsc).
 
5. Dobre wyposażenie placówki w nowe zabawki i sprzęty.
 
6. Sprawnie działające procedury udzielania pomocy i wsparcia rodzinom i dzieciom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej.

7. Wspomaganie dzieci nie radzących sobie w nauce oraz posiadających określone zdolności.