Podstawa programowa

Z treścią podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół można zapoznać się pod adresem:

Podstawa Programowa