PROGRAMY DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE

Praca z dziećmi oparta jest na

PODSTAWIE PROGRAMOWEJ WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO DLA PRZEDSZKOLI, ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH ORAZ INNYCH FORM WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

Załączniki do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. ( Dziennik Ustaw z dnia 24 lutego 2017r. Poz. 356.)

W swojej pracy wykorzystujemy między innymi :