REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA 2021/2022

Regulamin rekrutacji

Harmonogram rekrutacji 2021/2022

Wzory dokumentów

Poniżej znajdują się wzory dokumentów do pobrania

Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola

Oświadczenie o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego przez rodzeństwo

Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka

Oświadczenie o zatrudnieniu

Ośw. o miejscu pobierania nauki przez rodzeństwo kandydata oraz miejscu pracy rodziców

Oświadczenie o wielodzietności

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych