Ramowy rozkład dnia (grupy młodsze)

7.00 – 8.00 Schodzenie się dzieci, zabawy proponowane przez nauczyciela i dzieci. Obserwacja indywidualnego rozwoju dziecka. Praca indywidualna z działalnością kompensacyjną i stymulującą rozwój dziecka. Zabawy ruchowe.

8.00 - 9.10 Śniadanie, czynności z zakresu samoobsługi, kultury zachowania się w różnych sytuacjach wychowawczych.

9.10 - 10.00 Zajęcia kierowane i inspirowane przez nauczyciela z zakresu rozwijania mowy i myślenia, wrażliwości estetycznej i sprawności fizycznej.

10.00 - 10.30 Zabawy spontaniczne z wykorzystaniem kącików zainteresowań.

10.30 - 11.30 Zabawy ruchowe, zajęcia sportowe, obserwacje przyrodnicze w ogrodzie przedszkolnym lub spacery i wycieczki.

11.30 - 12.30 Obiad, czynności z zakresu samoobsługi, kultury zachowania się w różnych sytuacjach wychowawczych.

12.30 - 14.00 Leżakowanie, słuchanie bajek oraz muzyki relaksacyjnej.

14.00 - 14.30 Podwieczorek, czynności samoobsługowe.

14.30 - 15.00 Zabawy ruchowe w sali lub w ogrodzie, zabawy i zajęcia wg pomysłów dzieci.

15.00 -16.00 Rozchodzenie się dzieci, praca indywidualna z dzieckiem, udział w prostych pracach porządkowych na terenie grupy, rozmowy indywidualne z rodzicami.

Ramowy rozkład dnia (grupy starsze)

6.30 – 7.45 Zabawy dowolne wg zainteresowań dzieci. Zabawy manipulacyjne, konstrukcyjne, tematyczne i inne. Indywidualne wspomaganie rozwoju i korygowanie rozwoju.

7.45 – 8.00 Ćwiczenia poranne – czynności i zabiegi higieniczne.

8.00 – 8.30 Śniadanie.

8.30 – 8.45 Czynności higieniczne w łazience.

8.45 – 9.45 Zajęcia dydaktyczne.

9.45 – 10.00 Drugie śniadanie.

10.00 – 11.15 Zabawy dowolne wg zainteresowań dzieci. Zabawy ruchowe. Indywidualne wspomaganie rozwoju, praca z dzieckiem zdolnym, zajęcia wyrównawcze, zajęcia dodatkowe, spacery, wycieczki. Zabawy w ogrodzie przedszkolnym.

11.15 – 11.30 Czynności higieniczne w łazience.

11.30 – 12.00 Obiad.

12.00 – 12.30 Bajkoterapia, ćwiczenia relaksacyjne. Zabawy tematyczne w kącikach aktywności.

12.30 – 13.45 Zabawy ruchowe w ogrodzie przedszkolnym, obserwacje przyrodnicze, zabawy dowolne.

13.45 – 14.00 Zabiegi higieniczne i porządkowe.

14.00 – 14.30 Podwieczorek.

14.30 – 15.30 Zabawy konstrukcyjne, manipulacyjne, zabawy ruchowe przy muzyce. Rozchodzenie się dzieci do domu. Prace porządkowe w sali, kontakty indywidualne z rodzicami.