Innowacje

Innowacja „Dolina Baryczy w moim regionie”
Innowacja ma na celu wprowadzić dzieci w świat przyrody otaczającej region, który zamieszkują. Podczas realizacji zadań będą kształtowane kompetencje kluczowe: obywatelskie oraz nauk przyrodniczych poprzez doświadczanie, obserwacje, pokaz, wycieczki oraz ćwiczenia i zabawy.

play youtube, play youtube, play youtube, xvideos, xhamster, xvideos, xporn, hentai, xnxx, sex việt, Capital one.com, Hentai haven, henti, Tamaño hoja carta, sex viet, Petro yuan, xinh, Translate to irish gaelic, youpor, jav Sex, porn,

Innowacja pedagogiczna „Magiczna moc bajek”
Głównym celem innowacji jest promowanie wśród dzieci czytania bajek i baśni jako sposobu na ich rozwój, kształcenie, zdobywanie wiedzy i wychowanie szczęśliwego człowieka oraz kształtowanie postaw społecznych u dzieci wobec osób z niepełnosprawnością.

Innowacja pedagogiczna „Piękna Nasza Polska Cała”
Cele innowacji:

 • kształtowanie szacunku dla własnego państwa oraz poczucia tożsamości narodowej, 
 • rozwijanie u dzieci zainteresowań symbolami narodowymi,
 • poznanie historii, tradycji, architektury, przyrody swojego regionu (dostrzeganie piękna ojczystego miejsca),
 • budzenie poczucia więzi z najbliższym otoczeniem – rodzina, przedszkole, miejscowość,
 • przybliżenie sylwetki wybranych bohaterów narodowych (z kraju i swojego regionu), 
 • uwrażliwienie na piękno języka polskiego i zachęcanie do posługiwania się poprawną polszczyzną,
 • poznanie legend i baśni polskich,
 • dostrzeganie piękna i wartości sztuki oraz dorobku polskiej nauki i kultury,
 • okazywanie szacunku członkom rodziny, osobom z bliskiego otoczenia; poprawne, pozytywnie nacechowane relacje z drugim człowiekiem, 
 • kształtowanie u dzieci świadomości posiadania własnych praw – znajomości swojej wartości jako człowieka i jako jednostka „wiem kim jestem”,  kształtowanie umiejętności opanowania i przezwyciężania złości i agresji,
 • rozwijanie poczucia empatii wobec innych ludzi, poszanowania dla ludzkich wyborów, kształtowanie umiejętności dostrzegania potrzeb innych, zachęcanie do niesienia pomocy innym.

Innowacja pedagogiczna „Ciekawi świata-kulturowa podróż po globie”
Jako cel nadrzędny przyjmuje się przybliżenie uczniom informacji o różnorodnych kulturach  i tradycjach. Ukazanie świata, jako zbioru różnorodnych przekonań, sposobu zachowania  i wierzeń, które w dobie globalizacji i powszechnego dostępu do nowoczesnych technologii, stykają się ze sobą, niejednokrotnie przeplatając się i tworząc nowe formy. Program jest skierowany na zwiększanie zainteresowania podróżami, motywowanie do nauki języków obcych oraz wzrost poziomu tolerancji dla tego co dotychczas było dla uczniów obce  i nieznane. Realizacja poszczególnych zadań umożliwi uczniom szersze spojrzenie na aspekty związane z  tradycją, kulturą i przynależnością. Przeprowadzona innowacja przyczyni się do zwiększenia pewności siebie uczniów, akceptacji swoich mocnych i słabych stron oraz dostrzegania każdego człowieka jako wyjątkowej jednostki zasługującej na szacunek.