Wizja przedszkola

Nasi wychowankowie wyposażeni będą w wiedzę, umiejętności i sprawności, które pozwolą sprostać wymaganiom stawianym w szkole i dorosłym życiu, będą otwarci na kontakty z innymi ludźmi, cechować ich będzie śmiała i twórcza postawa wobec otaczającego świata w zjednoczonej Europie.

ABSOLWENT NASZEGO PRZEDSZKOLA

1. Ma pozytywny obraz samego siebie.
2. Ma świadomość własnej tożsamości.
3. Jest komunikatywny.
4. Nie boi się wyrażać własnych opinii.
5. Jest aktywny, dociekliwy i poszukujący ( kreatywny).
6. Dąży do rozwiązywania problemów.
7. Rozumie świat i wartości w nim nagromadzone.
8. Jest tolerancyjny i otwarty wobec innych.
9. Aktywnie uczestniczy w życiu rodzinnym.
10. Dba o swoje zdrowie i bezpieczeństwo.
11. Jest przygotowany do obowiązku szkolnego.
12. Rozumie potrzebę znajomości obcych języków.
13. Jest ambitny.