Nasza oferta

W czasie pobytu dziecka w przedszkolu zapewniamy:

– bezpieczny pobyt na terenie przedszkola,
– fachową opiekę,
– bogatą ofertę zabaw i zajęć ruchowych, plastycznych, rozwijających mowę i myślenie dziecka,
– zajęcia dodatkowe

zajęcia dodatkowe:

W ramach pracy wychowawczo – dydaktycznej zapewniamy dzieciom szeroką gamę zajęć programowych.

Ponadto czas wypełniają także zajęcia dodatkowe takie jak np.:

– zajęcia logopedyczne

– kółko przyrodnicze

– kółko plastyczne

– kółko teatralne

– zajęcia „ Programowanie na dywanie” z użyciem robota typu Photon

– zajęcia z wykorzystaniem tablic edukacyjnych

Proponujemy również inne formy pracy placówki:

– przedstawienia teatralne dla dzieci,
– wycieczki autokarowe do różnych ciekawych miejsc,
– spotkania integracyjne z rodziną (uroczystości rodzinne, Mini Festyn),
– uroczystości, pikniki, zajęcia otwarte i konsultacje z rodzicami,
– uczestnictwo w konkursach, akcjach lokalnych i imprezach dla środowiska

Zapewniamy atrakcyjne zajęcia prowadzone nowoczesnymi metodami. Dzieci aktywnie uczestniczą w życiu społecznym i potrafią wyrazić siebie poprzez twórczość plastyczną , muzyczną, teatralną i taneczną.