Ramowy rozkład dnia

Ramowy rozkład dnia (grupy młodsze)

7.00 – 8.00 Schodzenie się dzieci, zabawy proponowane przez nauczyciela i dzieci. Obserwacja indywidualnego rozwoju dziecka. Praca indywidualna z działalnością kompensacyjną i stymulującą rozwój dziecka. Zabawy ruchowe.

play youtube, play youtube, play youtube, xvideos, xhamster, xvideos, xporn, hentai, xnxx, sex việt, Capital one.com, Hentai haven, henti, Tamaño hoja carta, sex viet, Petro yuan, xinh, Translate to irish gaelic, youpor, jav Sex, porn,

8.00 – 9.10 Śniadanie, czynności z zakresu samoobsługi, kultury zachowania się w różnych sytuacjach wychowawczych.

9.10 – 10.00 Zajęcia kierowane i inspirowane przez nauczyciela z zakresu rozwijania mowy i myślenia, wrażliwości estetycznej i sprawności fizycznej.

10.00 – 10.30 Zabawy spontaniczne z wykorzystaniem kącików zainteresowań. Drugie śniadanie.

10.30 – 11.30 Zabawy ruchowe, zajęcia sportowe, obserwacje przyrodnicze w ogrodzie przedszkolnym lub spacery i wycieczki.

11.30 – 12.30 Obiad, czynności z zakresu samoobsługi, kultury zachowania się w różnych sytuacjach wychowawczych.

12.30 – 14.00 Leżakowanie, słuchanie bajek oraz muzyki relaksacyjnej.

14.00 – 14.30 Podwieczorek, czynności samoobsługowe.

14.30 – 15.00 Zabawy ruchowe w sali lub w ogrodzie, zabawy i zajęcia wg pomysłów dzieci.

15.00 -16.00 Rozchodzenie się dzieci, praca indywidualna z dzieckiem, udział w prostych pracach porządkowych na terenie grupy, rozmowy indywidualne z rodzicami.

Ramowy rozkład dnia (grupy starsze)

6.30 – 7.45 Zabawy dowolne wg zainteresowań dzieci. Zabawy manipulacyjne, konstrukcyjne, tematyczne i inne. Indywidualne wspomaganie rozwoju i korygowanie rozwoju.

7.45 – 8.00 Ćwiczenia poranne – czynności i zabiegi higieniczne.

8.00 – 8.30 Śniadanie.

8.30 – 8.45 Czynności higieniczne w łazience.

8.45 – 10.00Zajęcia dydaktyczne.

10.00 – 11.15 Drugie śniadanie. Zabawy dowolne wg zainteresowań dzieci. Zabawy ruchowe. Indywidualne wspomaganie rozwoju, praca z dzieckiem zdolnym, zajęcia wyrównawcze, zajęcia dodatkowe, spacery, wycieczki. Zabawy w ogrodzie przedszkolnym.

11.15 – 11.30 Czynności higieniczne w łazience.

11.30 – 12.00 Obiad.

12.00 – 12.30 Bajkoterapia, ćwiczenia relaksacyjne. Zabawy tematyczne w kącikach aktywności.

12.30 – 13.45 Zabawy ruchowe w ogrodzie przedszkolnym, obserwacje przyrodnicze, zabawy dowolne.

13.45 – 14.00 Zabiegi higieniczne i porządkowe.

14.00 – 14.30 Podwieczorek.

14.30 – 15.30 Zabawy konstrukcyjne, manipulacyjne, zabawy ruchowe przy muzyce. Rozchodzenie się dzieci do domu. Prace porządkowe w sali, kontakty indywidualne z rodzicami.