Zajęcia dodatkowe

W ramach pracy wychowawczo – dydaktycznej zapewniamy dzieciom szeroką gamę zajęć programowych.
Ponadto czas wypełniają także zajęcia dodatkowe takie jak:

  • zajęcia logopedyczne

oraz prowadzone społecznie:

  • kółko plastyczne
  • kółko teatralne
  • kółko przyrodnicze (oddział w Starej Górze)