Nasze osiągnięcia

1.  Pozytywna ocena placówki przez rodziców.

  • – przekonanie rodziców o znaczącym wpływie przedszkola na ich dzieci,
  • – zadowolenie rodziców ze współpracy z przedszkolem,
  • – zajęcia dodatkowe zgodne z ich oczekiwaniami.

2.  Umiejętność dobrego przygotowania dzieci do podjęcia nauki w szkole.

3.  Jasno określona i bogata oferta programowa.

4. Duża popularność przedszkola ( co roku zgłasza się do nas więcej dzieci niż posiadamy miejsc).

5. Dobre wyposażenie placówki w nowe zabawki i sprzęty.

6. Sprawnie działające procedury udzielania pomocy i wsparcia rodzinom i dzieciom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej.

7. Wspomaganie dzieci nie radzących sobie w nauce oraz posiadających określone zdolności.