Organizacja placówki

1.Przedszkole Nr 3 w Górze jest przedszkolem publicznym. Organem prowadzącym jest Urząd Miasta i Gminy w Górze. Nadzór pedagogiczny prowadzi Dolnośląski Kurator Oświaty.

2.Przedszkole czynne jest w godzinach od 6.30 – 16.00 w dni robocze od poniedziałku do piątku.
Przerwa wakacyjna jest ustalana przez organ prowadzący na przemian w miesiącach lipcu lub sierpniu (w czasie wakacyjnym należy zgłosić dzieci na pobyt w czasie dyżuru wakacyjnego). W czasie przerwy naszej placówki dzieci idą na dyżur do sąsiedniego przedszkola (Przedszkole Publiczne nr 1). Zgłoszenia na dyżur należy dokonać w macierzystej placówce przed wakacjami.

3. Do przedszkola przyjmowane są dzieci w wieku od 3-6 lat. W uzasadnionych przypadkach, w razie wolnych miejsc mogą być przyjęte dzieci 2,5 – letnie.

4.Podstawowa jednostka organizacyjna przedszkola jest oddział gdzie dzieci dobierane są pod względem wieku. Tworzone są „czyste” grupy wiekowe na miarę możliwości rekrutacyjnych. Jeśli jest to niemożliwe tworzone zostają grupy „mieszane” – zbliżone wiekowo.

5.Dzieci w grupach 9 – cio godzinnych przebywają przez 4 lata, z tymi samymi nauczycielkami (jeśli tylko względy organizacyjne na to pozwalają).

6.Dzieci mają możliwość korzystania z 3 posiłków: śniadania, obiadu i podwieczorku. Zasady wnoszenia opłat są opisane w dziale – Odpłatność.

7.Praca wychowawczo – dydaktyczna realizowana jest na podstawie aktualnego programu wybranego z zestawu programów dla przedszkoli zatwierdzonych przez MEN.

8. Organizacje pracy w ciągu dnia określaja ramowe rozkłady dnia dla poszczególnych grup, ustalone z uwzględnieniem wymagań zdrowia i higieny.

9. Przedszkole zapewnia dzieciom właściwe warunki wypoczynku, zdrowia i bezpieczeństwa.

10. Przedszkole oferuje zajęcia dodatkowe. Są to zajęcia bezpłatne. We wszystkich grupach wiekowych, zgodnie z Podstawą Programową Wychowania Przedszkolnego odbywają się zajęcia z języka angielskiego. Ponadto w naszym przedszkolu dla dzieci chętnych, prowadzone są społecznie zajęcia kółka plastycznego, teatralnego, matematycznego, przyrodniczego oraz grafomotorycznego.